گزارش فروش سینمای ایران؛ استهزا باز با قدرت آغاز کرد

مقاله های مرتبط:گزارش معامله سینمای ایران؛ آغاز قوی درخونگاه

فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز ۲: رد خون» در سه هفته اخیر صدرنشین سینمای ایران بوده است. این فیلم ایرانی به کارگردانی محمدحسین مهدویان مخلوق شده است. «ماجرای نیمروز ۲: رد خون» داخل هفته اخیر که سومین هفته اکرانش محسوب می شود، ۱۸۰ سینما تو اختیار داشت. فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز ۲: رگه خون» پس از نمایش درون ۱۸۰ سینما به ابتیاع سالیانه ۹۰۳ میلیون تومان دست بی پرده کرد. باریک جدید محمدحسین مهدویان نسبت بوسیله هفته گذشته سقوط فروشی جزئی داشته است. مجموع بیع فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز ۲: رگه خون» حالا به ۳ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان رسیده است. از بازیگران فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز ۲: رگه خون» می نبوغ به جواد عزتی وهادی حجازی فر اشاره کرد. رتبه دوم این هفته در اختیار بدیع اکرانی به نام «ریشخند باز»، ساخته ی کامیاب غنی زاده است. فیلم سینمایی «ریشخند باز» در اولین هفته اکران ۶۰ سینما در اختیار داشت، اما با این حال ۸۷۸ میلیون تومان فروخت. «مسخره باز» عزب یک سوم سالن های فیلم مقدمه گیشه این هفته را در اختیار داشته است که این کمینه بودن تعداد سالن، ابتیاع فیلم سینمایی «سخریه باز» را بیش از پیش مورد توجه صبر می دهد. فیلم سینمایی «استهزا باز» با ورزش بازیگرانی شبیه صابر ابر و علی نصیریان جلوی دوربین رفته است.

سومین فیلم پرفروش هفته جاری، فیلم سینمایی «کلوپ همسران»، ساخته مهدی صباغ زاده است. این فیلم سینمایی تو چهارمین هفته ۱۲۴ سینما در اختیار داشته است. «کلوپ همسران» در این هفته ۳۵۳ میلیون تومان فروخت و به مجموع فروش یک میلیارد و ۹۶۵ میلیون تومان مشت پیدا کرد. «کلوپ همسران» از جمله فیلم هایی است که نسبت بوسیله هفته گذشته افت فروش داشته است. فیلم سینمایی «درخونگاه»، ساخته سیاوش اسعدی چهارمین فیلم پرفروش این هفته محسوب می شود. این فیلم ایرانی با بازی سفت حیایی تو دومین هفته اکران ۱۰۲ سینما تو اختیار داشت. فیلم سینمایی «درخونگاه» در این هفته ۳۲۸ میلیون تومان فروخت. مجموع بیع فیلم سینمایی «درخونگاه» زمان حال بوسیله ۶۸۶ میلیون تومان فصیح است. ساخته جدید سیاوش اسعدی در این هفته کمی بیشتر از هفته گذشته فروخته است. در رتبه پنجم این هفته فیلم سینمایی «سال دوم دانشکده من»، ساخته رسول صدرعاملی را داریم. این فیلم ایرانی در دومین هفته اکران ۱۰۵ سینما در اختیار داشت. «سال دوم دانشکده من» ۲۴۶ میلیون تومان فروخت و حالا به مجموع معامله ۴۷۷ میلیون تومان دست پیدا کرده است. این فیلم ایرانی البته نسبت به هفته گذشته رشد فروشی جزئی داشته است. در امتداد بوسیله رسم هفته های گذشته فهرست ده فیلم پرفروش هفته گذشته را آورده ام.شهر فیلم پرفروش هفته گذشتهردیفنام فیلمهفتهتعداد سینمافروش هفتگیفروش کل۱ماجرای نیمروز ۲: رگه خون۳۱۸۰۹۰۳,۳۴۱,۰۰۰۳,۳۳۰,۹۶۷,۰۰۰۲مسخره باز۱۶۰۸۷۸,۹۷۳,۰۰۰۸۷۸,۹۷۲,۰۰۰۳کلوپ همسران۴۱۲۴۳۵۳,۳۴۷,۰۰۰۱,۹۶۵,۵۹۰,۰۰۰۴درخونگاه۲۱۰۲۳۲۸,۲۱۷,۰۰۰۶۸۶,۰۳۱,۰۰۰۵سال دوم دانشکده۲۱۰۵۲۴۶,۳۳۰,۰۰۰۴۷۷,۵۵۹,۰۰۰۶مردی بدون سایه۴۶۲۱۵۱,۰۸۵,۰۰۰۱,۱۳۱,۰۵۶,۰۰۰۷پیلوت۳۷۹۱۳۷,۹۱۲,۰۰۰۴۴۱,۳۰۹,۰۰۰۸شاه کش۴۷۱۱۲۸,۸۲۵,۰۰۰۸۹۴,۵۹۳,۰۰۰۹ایده اصلی۱۰۳۴۱۰۶,۱۷۵,۰۰۰۳,۹۶۷,۳۵۶,۰۰۰۱۰سرخپوست۱۹۲۰۷۳,۹۴۸,۰۰۰۱۴,۸۳۸,۵۰۴,۰۰۰