چطور مهارت هایی را که برای موفقیت احتیاج داریم، معارفه کنیم؟

بازخورد برای رشد حرفه ای ما ضروری است؛ به ما کمک می کند تا مهارت هایی را که برای موفقیت احتیاج داریم، اطلاع و خلق کنیم؛ اما درخواست برای بازخورد می تواند ترسناک باشد؛ مخصوصا زمانی که می ترسیم بازخوردی کاملا مثبت دریافت نکنیم. در این مقاله بوسیله تشریح و بررسی وسایل «توقف – تداوم – آغاز» پرداخته ایم که بوسیله ما کمک می کند تا بازخوردی متمرکز و عملگرا درخواست کنیم.

نمای کلی

فرایند Stop – Keep Doing – Start یا SKS اسمی رسمی برای مجموعه کوچکی از سؤالاتی است که شما می توانید داخل زمان درخواست برای بازخورد، از آنها مصرف کنید. این سؤالات ساده عبارت اند از: اجرا چه طرز کار را باید راکد کنم؟ ادا چه کاری را باید امتداد دهم؟ اجرا چه کارگر را باید آغاز کنم؟

فیل دنیلز (Phil Daniels)، لله روانشناسی در دانشگاه بریگهام یانگ، مبدع این فرایند است. این فرایند به چند برهان کارآمد است: اولا اطمینان بخش است: این سؤالات دیگران را وامی دارد تا به کارهایی توجه کنند که شما خوب ادا می دهید و همچنین آنها را تشویق می کند که آنچه می توانید بهتر انجام دهید را به شما گوشزد کنند. فرایندی عملگرا است: اظهار نظرات به شما بینشی عملی نسبت بوسیله تأثیر رفتارتان پهلو سایرین می دهد و توضیح می دهد که برای بهبود، دقیقا نیاز به انجام چه کارگر دارید. داخل نهایت، خراج گیری از سؤالات سریع العمل اتفاق می افتد. در بسیاری از موارد، بوسیله افراد این امکان را می دهد که ظرف چند دقیقه، بازخوردهایی باکیفیت عرضه بدهند و شما نیز آن ها را بررسی کنید.

وعظ ۱:

اسکان – تداوم – آغاز، ابتدا بوسیله نشانی راهی برای درخواست کمک و بازخورد ابداع شد. با این حال، شما می توانید از آن در طی بازخورد دادن به دیگران همچنین استفاده کنید.

نصیحت ۲:

این فرایند زمانی بوسیله بهترین شکل انجام می درنگ که سؤالات شفاهی پرسیده شوند. فراغت نیست که این ابزار جایگزین فرایندهای بازخورد رسمی برنده شبیه تخمین عملکرد شود. چگونگی استفاده از فرایند انجام چه کاری را باید متوقف کنم؟

به رفتاری مداقه کنید که از شما خواسته شده تا آن را متوقف کنید. آیا بازخورد را می فهمید؟ آیا متوجه هستید که چرا از شما خواسته شده آن رفتار را متوقف کنید؟ اگر جواب تان منفی است، از طرف مقابل بخواهید که براق سازی درنگ. آیا این اقدام بوسیله شدت با شخصیت شما یکدلی خورده است؟ (مثلا، اگر یک بی تا درون گرا هستید، آیا سایرین شما را اغوا می کنند تا اجتماعی تر باشید؟) اگر چنین است، شاید حاجت بوسیله تلاش بیشتری برای تبدیل داشته باشید، بجهت مقدور است عادت کردن به رفتارهای متاخر برایتان دشوار باشد.

سعی کنید یک آزمون شخصیت مثل تست شخصیت مایرز-بریگز (MBTI) بدهید تا شخصیت خویشتن را بهتر بشناسید و بفهمید که چطور بر کار شما با سایرین تأثیرگذار است (البته اینکه آزمون تیپ های شخصیتی MBTI چقدر قابل اعتماد است، جای بحث دارد). نیز شاید بخواهید برای استفاده از فرصت ها به صورت بلندمدت از بازخوردها کاربرد کنید تا مطمئن شوید که در حال صعود هستید. چه چیزهایی می تواند رفتارهایتان را تبدیل دهد و این تحول چگونه بر زندگی کار کننده شما پی می گذارد؟ اغلب وقتی به تأثیرات مثبت آن تغییر فکر کنید، سبب بیشتری پیدا می کنید.

احتمالا نگران کننده است که بفهمید مهتر یا همکاران تان می خواهند مفید را ایستا کنید. با این حال، به یاد داشته باشید که آنها احتمالا از گنجایش ی کاری بوسیله این سیلان نگاه می کنند و نیت انتقاد انحصاری ندارد. تلاش کنید تو پهلو مدیریت احساسات خود، به ارزش آنچه دیگران می گویند نیز توجه کنید. انجام چه موثر را باید ادامه دهم؟

اقدامات و رفتارهایی که همکاران تان ارج آن ها را حس می کنند و به همین دلیل نمک شناس شما هستند. برای تکرار مؤثر این رفتارها، به سؤالات والا تامل کنید: آیا هیچ یک از پیشنهادهای زیر شما را غافلگیر می کند؟ چنانچه چنین است، چرا؟ آیا هیچ یک از این رفتارها از نظر احساسی شما را درگیر می کند؟ به نشانی مثال زمانی که دربند فعالیتی می شوید، عاطفه غوطه شدگی کامل در آن فعالیت (حالت تچان) را تجربه می کنید؟ بنویسید که چه چیز درباره ی این فعالیت ها بخاطر شما جذاب است و از فرایند MPS بخاطر ایجاد تعداد بیشتری از این ویژگی ها درون کارتان، مصرف کنید. چه تسلط های خاصی در نتیجه ی این اقدامات در شما توسعه روبرو می کند؟ آیا از نقاط قوتی استفاده می کنید که قبلا نمی دانستید آنها را دارید؟ اگر چنین است، چطور می توانید از این نقاط قوت برای پروژه های دیگر استفاه کنید؟ ایفا چه مفید را باید آغاز کنم؟

بازخوردی که از سؤال سرانجام شهود می کنید به شکاف های عملکرد کنونی شما اشاره دارد. این پیشنهادها به شما کمک می بطی ء تا به مسائلی توجه کنید که شاید تا به حال متوجه شان نبودید. کارهایی که همکاران تان پندار می کنند باید ادا آن ها را آغاز کنید، چه مزیتی برای دیگران و شما فراهم می کنند؟ آیا هیچ یک از این وظایف، پروژه ها یا رفتارها باعث ایجاد اضطراب خواه ترس درون شما می شود؟ اگر پاسخ تان مثبت است، آیا تا بوسیله حال از انجام این کارها بوسیله خاطر خوف از شکست یا فداکار نقاط انقراض دیگر خودداری کرده اید؟ کنجکاو فکر کنید که چرا در گذشته به این نکات نپرداخته بودید و چه باید ارتکاب دهید تا بر بی میلی برای آغازشان قدرت کنید. (چنانچه فقط عمل کارها را به تعویق می اندازید، غلبه بر عادت بوسیله تعویق انداختن کارها را یاد بگیرید و کارهای بیشتری به انجام برسانید.) آیا هیچ یک از فعالیت های متاخر نیازمند مهارت ها خواه اطلاعاتی است که شما ندارید؟ اگر چنین است، برای کسب مهارت های تک احتیاج بخاطر پیوستن بوسیله توفیق برنامه ریزی کنید. اگر پس از اخذ بازخورد، هنوز نمی دانید که چرا آغاز کار جدیدی اساسی است، از کسی که به شما بازخورد داده است بخواهید که برای تان شفاف سازی یواش. شاید بتوانید از هدایت های یک مربی در این زمینه دستیار بگیرید.

نصیحت:

اگر حجم کارتان در حال حاضر زیاد است، تکثیر کردن وظایف و پروژه های جدید شاید بیش از وزن شما را فرسوده درنگ. پس، به شکل مؤثر تقدم بندی کنید تا بتوانید سازنده ترین پیشنهادها را به برنامه ی خویشتن اضافه کنید.

مقالات صوتی

مجموعه صوتی رازهای موفقیت موفقیت چیزی مگر احترام گذاردن یک سری اصول و فتنه مداوم آنها نیست

مشاهده محصول