چطور مهارت هایی را که بخاطر توفیق حاجت داریم، معارفه کنیم؟

بازخورد برای نمو صنف ای ما ضروری است؛ بوسیله ما کمک می یواش تا مهارت هایی را که بخاطر توفیق نیاز داریم، شناسایی و ساختن کنیم؛ اما التماس برای بازخورد می تواند ترسناک باشد؛ مخصوصا زمانی که می ترسیم بازخوردی کاملا مثبت قبض نکنیم. در این مقاله به تشریح و معاینه ابزار «اسکان – تداوم – آغاز» پرداخته ایم که بوسیله ما کمک می بطی ء تا بازخوردی متمرکز و عملگرا التماس کنیم.

نمای کلی

فرایند Stop – Keep Doing – Start خواه SKS نامی رسمی بخاطر مجموعه کوچکی از سؤالاتی است که شما می توانید درون زمان درخواست بخاطر بازخورد، از آنها استفاده کنید. این سؤالات میسر عبارت اند از: ارتکاب چه مربوط به طبقه کارگر و زحمتکش را باید متوقف کنم؟ اجرا چه موثر را باید امتداد دهم؟ ادا چه طرز کار را باید آغاز کنم؟

فیل دنیلز (Phil Daniels)، استاد روانشناسی در دانشگاه بریگهام یانگ، مبدع این فرایند است. این فرایند به چند دلیل کارآمد است: اولا اطمینان بخش است: این سؤالات سایرین را وامی دارد تا بوسیله کارهایی توجه کنند که شما خوب ایفا می دهید و همچنین آنها را تشویق می نرم که آنچه می توانید بهتر انجام دهید را به شما گوشزد کنند. فرایندی عملگرا است: پیش روی نظرات به شما بینشی نظری نسبت به تأثیر رفتارتان بر دیگران می دهد و توضیح می دهد که برای بهبود، دقیقا احتیاج به ارتکاب چه کاری دارید. در نهایت، نتیجه گیری از سؤالات کندرو اتفاق می افتد. در بسیاری از موارد، بوسیله افراد این امکان را می دهد که قید چند دقیقه، بازخوردهایی باکیفیت ارائه بدهند و شما نیز آن ها را معاینه کنید.

توصیه ۱:

اسکان – تداوم – آغاز، اول به عنوان راهی برای درخواست کمک و بازخورد ابداع شد. با این حال، شما می توانید از آن تو طی بازخورد دادن بوسیله دیگران نیز مصرف کنید.

موعظه ۲:

این فرایند زمانی به بهینه لباس ادا می بطی ء که سؤالات شفاهی پرسیده شوند. قرار نیست که این ابزار جایگزین فرایندهای بازخورد رسمی تر مثل ارزیابی عملکرد شود. چگونگی استعمال از فرایند عمل چه کاری را باید متوقف کنم؟

بوسیله رفتاری دقت کنید که از شما خواسته شده تا آن را راکد کنید. آیا بازخورد را می فهمید؟ آیا واقف هستید که چرا از شما خواسته شده آن رفتار را متوقف کنید؟ اگر جواب تان سلبی است، از طرف موافق بخواهید که شفاف سازی کند. آیا این اقدام بوسیله شدت با شخصیت شما یکدلی خورده است؟ (مثلا، چنانچه یک بی همتا درون گرا هستید، آیا دیگران شما را تشویق می کنند تا اجتماعی تر باشید؟) اگر این طور است، شاید حاجت بوسیله جدیت بیشتری برای دگرگونی داشته باشید، زیرا مقدور است شیوه کردن بوسیله رفتارهای جدید برایتان شاق باشد.

مجاهدت کنید یک آزمون شخصیت مثل تست شخصیت مایرز-بریگز (MBTI) بدهید تا شخصیت خود را بهتر بشناسید و بفهمید که چطور بر کار شما با سایرین تأثیرگذار است (البته اینکه آزمون تیپ های شخصیتی MBTI چقدر قابل اعتماد است، جای مباحثه دارد). نیز شاید بخواهید برای مصرف از فرصت ها به رخ بلندمدت از بازخوردها استفاده کنید تا تامین شوید که در حال صعود هستید. چه چیزهایی می تواند رفتارهایتان را تبدیل دهد و این تبدیل چگونه به خشکی امدن زندگی کاری شما اثر می گذارد؟ اغلب وقتی به تأثیرات مثبت آن تغییر فکر کنید، انگیزه بیشتری علنی می کنید.

احتمالا ناراحت کننده است که بفهمید رئیس یا همکاران تان می خواهند کاری را متوقف کنید. با این حال، به یاد داشته باشید که آنها احتمالا از گنجایش ی موثر بوسیله این قضیه نگاه می کنند و قصد انتقاد شخصی ندارد. سعی کنید در پیاده شدن مدیریت احساسات خود، بوسیله ارزش آنچه دیگران می گویند همچنین توجه کنید. ادا چه کاری را باید ادامه دهم؟

اقدامات و رفتارهایی که همکاران تان قیمت آن ها را حساسیت می کنند و به همین دلیل نمک شناس شما هستند. بخاطر جبران مؤثر این رفتارها، به سؤالات زیر فکر کردن کنید: آیا هیچگاه یک از پیشنهادهای والا شما را غافلگیر می کند؟ اگر چنین است، چرا؟ آیا هیچگاه یک از این رفتارها از نظر احساسی شما را درگیر می کند؟ بوسیله عنوان مثال زمانی که درگیر فعالیتی می شوید، احساس غرق شدگی تمام در آن فعالیت (حالت تچان) را تجربه می کنید؟ بنویسید که چه چیز درباره ی این فعالیت ها برای شما دوست داشتنی است و از فرایند MPS بخاطر خلق کردن تعداد بیشتری از این فردی ها در کارتان، مصرف کنید. چه مهارت های خاصی داخل نتیجه ی این اقدامات درون شما توسعه برملا می کند؟ آیا از نقاط قوتی کاربرد می کنید که قبلا نمی دانستید آنها را دارید؟ چنانچه چنین است، چطور می توانید از این نقاط توشه برای پروژه های دیگر استفاه کنید؟ ارتکاب چه کاری را باید آغاز کنم؟

بازخوردی که از سؤال آخر دریافت می کنید به شکاف های عملکرد کنونی شما اشاره دارد. این پیشنهادها به شما دستیار می یواش تا به مسائلی توجه کنید که شاید تا بوسیله حال بااطلاع شان نبودید. کارهایی که همکاران تان تفکر می کنند باید انجام آن ها را آغاز کنید، چه مزیتی برای دیگران و شما فراهم می کنند؟ آیا هیچ یک از این وظایف، پروژه ها یا رفتارها باعث ایجاد التهاب یا ترس تو شما می شود؟ اگر پاسخ تان مثبت است، آیا تا به حال از ادا این کارها به تامل ترس از شکست یا برخی نقاط شکست دیگر خودداری کرده اید؟ دقیق خیال کنید که چرا تو گذشته به این نکات نپرداخته بودید و چه باید انجام دهید تا کنار بی میلی برای آغازشان غلبه کنید. (اگر فقط انجام کارها را به تعویق می اندازید، غلبه پهلو عادت بوسیله تعویق انداختن کارها را یاد بگیرید و کارهای بیشتری به انجام برسانید.) آیا هیچگاه یک از فعالیت های جدید نیازمند مهارت ها یا اطلاعاتی است که شما ندارید؟ چنانچه این طور است، برای تصرف مهارت های مورد نیاز بخاطر رسیدن به موفقیت پروگرام ریزی کنید. اگر پس از دریافت بازخورد، هنوز نمی دانید که چرا آغاز فقره جدیدی مهم است، از کسی که به شما بازخورد داده است بخواهید که برای تان درخشنده سازی نرم. شاید بتوانید از تربیت های یک مربی در این ماخذ کمک بگیرید.

توصیه:

اگر حجم کارتان در حال حاضر زیاد است، اضافه کردن وظایف و پروژه های متاخر شاید بسیار از پیمانه شما را درمانده یواش. پس، به شکل مؤثر رجحان بندی کنید تا بتوانید سازنده ترین پیشنهادها را به دستور کار ی خویشتن افزایش کنید.

مقالات صوتی مجموعه صوتی رازهای موفقیت موفقیت چیزی مگر رعایت یک سری اصول و تمرین مداوم آنها نیست

مشاهده ثمر